Ref: 2941697 | Last Modified: 12-08-2022
Agency Property ID: landmarkasia-MWA577

Beauty Court

, Tây Bán Sơn , Hồng Kông

Thuê: 70.000 HKD
3   3   1
Diện tích gộp: 1.778 sqft ( 39 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.361 sqft ( 51 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 , Balcony: 1, Maid's Room: 1, Maid's Bathroom: 1, L & D Room: Combined

Tây Bán Sơn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Tây Bán Sơn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 6,90 Flat F, Floor 6, Fairview Height, Mid Level West 470 $14.681,0
9/14/16 Thuê 16,00 Flat 1, Floor 24, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West 1.153 $13.877,0
9/13/16 Thuê 7,18 Flat C, Floor 24, Ying Piu Mansion, Mid Level West 569 $12.619,0
9/12/16 Thuê 26,80 Flat 2, Floor 33, Block C, Imperial Court, Mid Level West 1.531 $17.505,0
9/12/16 Thuê 23,00 Flat 2, Floor 21, Block B, Parkway Court, Mid Level West 1.588 $14.484,0
9/12/16 Thuê 25,38 Flat D, Floor 22, Block B, Ning Yeung Terrace, Mid Level West 2.156 $11.772,0
9/9/16 Thuê 6,35 Flat A, Floor 12, Fairview Height, Mid Level West 470 $13.511,0
9/9/16 Thuê 8,75 Flat D, Floor 6, Block 2, Vantage Park, Mid Level West 558 $15.681,0
9/9/16 Thuê 12,80 Flat A, Floor 21, SOHO 38, Mid Level West 708 $18.079,0
9/9/16 Thuê 15,30 Flat A, Floor 33, Block 2, The Grand Panorama, Mid Level West 1.052 $14.544,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited