Ref: 2942042 | Last Modified: 29-03-2023
Agency Property ID: landmarkasia-HVV675

Evergreen Court

, Bào Mã Địa , Hồng Kông

Bán: 36.800.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 142.864 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
2   2   1
Diện tích gộp: 1.700 sqft ( 21.647 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.375 sqft ( 26.764 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 , Roof-top, L & D Room: Combined

Bào Mã Địa Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bào Mã Địa
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Bán 2,93 Flat 3, Floor 11, Block B, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.088,0
9/13/16 Bán 8,50 Flat B, Floor 18, Malibu Garden, Happy Valley 656 $12.957,0
9/8/16 Bán 3,18 Flat 2, Floor 9, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 394 $8.071,0
9/7/16 Bán 8,48 Flat B, Floor 3, Broadview Mansion, Happy Valley 758 $11.187,0
9/7/16 Bán 21,00 Flat 13, Floor 5, Block D, Villa Lotto, Happy Valley 1.211 $17.341,0
9/6/16 Bán 24,88 Flat 1, Floor 26, Block A, Villa Rocha, Happy Valley 1.340 $18.567,0
9/2/16 Bán 3,00 Flat 3, Floor 6, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.287,0
9/2/16 Bán 3,08 Flat 8, Floor 21, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 367 $8.392,0
8/30/16 Bán 2,85 Flat 7, Floor 4, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 362 $7.873,0
8/29/16 Bán 22,00 Flat D, Floor 4, The Broadville, Happy Valley 1.531 $14.370,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited