Tóm lược giao dịch Residence Bel-Air of for 8/2016:

12 Giao dịch ( 140,00% )
Giá trung bình HKD $23,68 M ( 4,96% )
Giá trung bình HKD $16.082 ft2 ( 0,03% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ