Tóm lược giao dịch Ying Lee Mansion of for 8/2016:

1 Giao dịch ( 50,00% )
Giá trung bình HKD $4,70 M ( 6,33% )
Giá trung bình HKD $0 ft2 ( 0,00% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ