Tóm lược giao dịch Metro Harbour View of for 8/2016:

20 Giao dịch ( 122,22% )
Giá trung bình HKD $5,62 M ( 9,55% )
Giá trung bình HKD $9.475 ft2 ( 1,16% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ