Tóm lược giao dịch Sun Tuen Mun Centre of for 8/2016:

11 Giao dịch ( 120,00% )
Giá trung bình HKD $3,81 M ( 2,70% )
Giá trung bình HKD $6.046 ft2 ( 6,50% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ