Tóm lược giao dịch Mid Level Central của 8/2016

8 Giao dịch ( 60,00% )
Giá trung bình HKD $23,85 M ( 62,89% )
Giá trung bình HKD $15.798 ft2 ( 12,24% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Mid Level Central
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2