Tóm lược giao dịch Quarry Bay của 8/2016

66 Giao dịch ( 34,69% )
Giá trung bình HKD $5,52 M ( 4,33% )
Giá trung bình HKD $10.091 ft2 ( 1,61% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Quarry Bay
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2