Tóm lược giao dịch The Somerset của 8/2016

1 Giao dịch ( -- )
Giá trung bình HKD $15,72 M ( -- )
Giá trung bình HKD $14.422 ft2 ( -- )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại The Somerset
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2