Tóm lược giao dịch Tai Tam của 8/2016

7 Giao dịch ( 40,00% )
Giá trung bình HKD $26,03 M ( 5,24% )
Giá trung bình HKD $16.518 ft2 ( 5,44% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Tai Tam
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2