Tóm lược giao dịch Cyberport của cho 8/2016:

12 Giao dịch ( 140,00% )
Giá trung bình HKD $23,68 M ( 4,96% )
Giá trung bình HKD $16.082 ft2 ( 0,03% )
{{contentString}}
Tóm lược giao dịch Cyberport của cho 8/2016:
Bất động sản Giao dịch Giá trị trung bình (M) Giá trung bình/ft2 Σ
Residence Bel-Air 12 ( 140,00%) $23,68 ( 4,96%) $16.082 ( 0,03%) 1.428,80