สรุปธุรกรรมสำหรับ Aberdeen Centre 8/2559:

5 ธุรกรรม ( 25.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.78 M ( 6.64% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,997 ตารางฟุต2 ( 1.89% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ