0 บันทึกธุรกรรมที่ค้นพบ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2