สรุปธุรกรรมสำหรับ South Horizons 8/2559:

23 ธุรกรรม ( 9.52% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8.62 M ( 9.11% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,436 ตารางฟุต2 ( 5.09% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ