สรุปธุรกรรมสำหรับ The Merton 8/2559:

6 ธุรกรรม ( 50.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.22 M ( 5.37% )
ค่าเฉลี่ย HKD $11,674 ตารางฟุต2 ( 1.88% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ