สรุปธุรกรรมสำหรับ Kornhill 8/2559:

19 ธุรกรรม ( 72.73% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.29 M ( 0.83% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,276 ตารางฟุต2 ( 1.07% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ