สรุปธุรกรรมสำหรับ Laguna Verde 8/2559:

9 ธุรกรรม ( 10.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9.83 M ( 7.53% )
ค่าเฉลี่ย HKD $11,062 ตารางฟุต2 ( 5.93% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ