สรุปธุรกรรมสำหรับ Amoy Gardens 8/2559:

21 ธุรกรรม ( 90.91% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.16 M ( 8.17% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,036 ตารางฟุต2 ( 2.24% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ