สรุปธุรกรรมสำหรับ Tak Bo Garden 8/2559:

12 ธุรกรรม ( 71.43% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.30 M ( 0.30% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,903 ตารางฟุต2 ( 0.43% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ