สรุปธุรกรรมสำหรับ Telford Gardens 8/2559:

11 ธุรกรรม ( 37.50% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.29 M ( 0.57% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,259 ตารางฟุต2 ( 5.51% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ