สรุปธุรกรรมสำหรับ Laguna City 8/2559:

29 ธุรกรรม ( 107.14% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.13 M ( 2.54% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,261 ตารางฟุต2 ( 0.41% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ