สรุปธุรกรรมสำหรับ Mei Foo Sun Chuen 8/2559:

33 ธุรกรรม ( 5.71% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.14 M ( 5.47% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,556 ตารางฟุต2 ( 1.46% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ