สรุปธุรกรรมสำหรับ Sky Tower 8/2559:

7 ธุรกรรม ( 22.22% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.60 M ( 5.60% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,863 ตารางฟุต2 ( 1.78% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ