สรุปธุรกรรมสำหรับ Whampoa Estate 8/2559:

12 ธุรกรรม ( 71.43% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.75 M ( 8.70% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,741 ตารางฟุต2 ( 1.00% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ