สรุปธุรกรรมสำหรับ Dawning Views 8/2559:

10 ธุรกรรม ( 9.09% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.26 M ( 6.23% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,074 ตารางฟุต2 ( 1.54% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ