สรุปธุรกรรมสำหรับ Hongkong Garden 8/2559:

16 ธุรกรรม ( 33.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.30 M ( 14.97% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4,635 ตารางฟุต2 ( 2.47% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ