สรุปธุรกรรมสำหรับ Kingswood Villas 8/2559:

65 ธุรกรรม ( 6.56% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.97 M ( 6.15% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5,641 ตารางฟุต2 ( 1.89% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ