สรุปธุรกรรมสำหรับ Le Prestige 8/2559:

11 ธุรกรรม ( 83.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.82 M ( 7.08% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,470 ตารางฟุต2 ( 3.83% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ