สรุปธุรกรรมสำหรับ Metro City 8/2559:

29 ธุรกรรม ( 141.67% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.21 M ( 10.15% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,424 ตารางฟุต2 ( 0.17% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ