สรุปธุรกรรมสำหรับ Ocean Shores 8/2559:

21 ธุรกรรม ( 5.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.52 M ( 0.31% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,978 ตารางฟุต2 ( 1.28% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ