สรุปธุรกรรมสำหรับ Park Central 8/2559:

26 ธุรกรรม ( 160.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.24 M ( 7.77% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,768 ตารางฟุต2 ( 0.32% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ