สรุปธุรกรรมสำหรับ Residence Oasis 8/2559:

4 ธุรกรรม ( 20.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.49 M ( 9.86% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,885 ตารางฟุต2 ( 0.15% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ