สรุปธุรกรรมสำหรับ Tseung Kwan O Plaza 8/2559:

6 ธุรกรรม ( 40.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.58 M ( 2.96% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,484 ตารางฟุต2 ( 2.26% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ