สรุปธุรกรรมสำหรับ Greenfield Garden 8/2559:

15 ธุรกรรม ( 150.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.33 M ( 3.59% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,184 ตารางฟุต2 ( 0.08% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ