สรุปธุรกรรมสำหรับ Mayfair Gardens 8/2559:

9 ธุรกรรม ( 80.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.62 M ( 2.26% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,693 ตารางฟุต2 ( 1.51% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ