สรุปธุรกรรมสำหรับ Mount Haven 8/2559:

3 ธุรกรรม ( 50.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.11 M ( 3.93% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,033 ตารางฟุต2 ( 2.47% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ