สรุปธุรกรรมสำหรับ Tierra Verde 8/2559:

11 ธุรกรรม ( 120.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.75 M ( 18.87% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,315 ตารางฟุต2 ( 0.58% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ