สรุปธุรกรรมสำหรับ Belvedere Garden 8/2559:

13 ธุรกรรม ( 8.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.67 M ( 10.31% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,393 ตารางฟุต2 ( 1.15% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ