สรุปธุรกรรมสำหรับ Discovery Park 8/2559:

10 ธุรกรรม ( 42.86% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.53 M ( 2.41% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,143 ตารางฟุต2 ( 0.86% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ