สรุปธุรกรรมสำหรับ Riviera Gardens 8/2559:

17 ธุรกรรม ( 41.67% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.77 M ( 3.02% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,455 ตารางฟุต2 ( 2.24% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ