สรุปธุรกรรมสำหรับ Tsuen Wan Centre 8/2559:

13 ธุรกรรม ( 35.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.16 M ( 1.56% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,206 ตารางฟุต2 ( 1.26% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ