สรุปธุรกรรมสำหรับ Tsuen Wan 8/2559:

159 ธุรกรรม ( 10.42% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.97 M ( 11.69% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,719 ตารางฟุต2 ( 1.88% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ