สรุปธุรกรรมสำหรับ Tuen Mun Town Plaza 8/2559:

6 ธุรกรรม ( 33.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.65 M ( 9.61% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,845 ตารางฟุต2 ( 3.91% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ