สรุปธุรกรรมสำหรับ Park Island 8/2559:

31 ธุรกรรม ( 29.17% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.42 M ( 1.99% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,230 ตารางฟุต2 ( 2.93% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ