สรุปธุรกรรมสำหรับ Caribbean Coast 8/2559:

22 ธุรกรรม ( 144.44% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.67 M ( 10.74% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,000 ตารางฟุต2 ( 2.04% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ