สรุปธุรกรรมสำหรับ Chai Wan 8/2559:

44 ธุรกรรม ( 6.38% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.26 M ( 8.78% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,884 ตารางฟุต2 ( 1.85% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ