สรุปธุรกรรมสำหรับ Hong Pak Court 8/2559:

3 ธุรกรรม ( 40.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.08 M ( 5.12% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,113 ตารางฟุต2 ( 2.71% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ