รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 4/22/2015
ที่อยู่: Flat 5, Floor 11, Block B, Greenery Garden, Pokfulam
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,587
ราคา(M): $18.60
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,720
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
7/4/2011 Sale 15.80 9,956 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/5/2559 Flat 2, Floor 6, Block D, Greenery Garden, Pokfulam ขาย $13.20 1,244 $10,611
11/5/2558 Flat 4, Floor 9, Block C, Greenery Garden, Pokfulam ขาย $21.50 1,629 $13,198
11/5/2558 Flat 4, Floor 9, Block C, Greenery Garden, Pokfulam ขาย $21.50 1,629 $13,198
1/8/2558 Flat 5, Floor 1, Block B, Greenery Garden, Pokfulam ขาย $15.00 1,587 $9,452
1/6/2558 Flat 5, Floor 10, Block B, Greenery Garden, Pokfulam ขาย $18.30 1,587 $11,531
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม