รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 7/14/2016
ที่อยู่: Flat 2, Floor 24, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 910
ราคา(M): $15.20
ราคาต่อตารางฟุต2: $16,703
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/6/2559 Flat 1, Floor 1, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central ขาย $13.88 935 $14,845
4/12/2559 Flat 1, Floor 28, Block B, Grandview Tower, Mid Level Central ขาย $15.60 910 $17,143
4/12/2559 Flat 1, Floor 28, Block B, Grandview Tower, Mid Level Central ขาย $15.60 910 $17,143
12/8/2558 Flat 3, Floor 26, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central ขาย $14.90 730 $20,411
8/5/2558 Flat 1, Floor 30, Block B, Grandview Tower, Mid Level Central ขาย $18.38 910 $20,198
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม