รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/14/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 13, Centreplace, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 870
ราคา(M): $11.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $13,218
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/19/2559 Flat D, Floor 17, Centreplace, Sheung Wan ขาย $8.50 615 $13,821
9/18/2558 Flat B, Floor 15, Centreplace, Sheung Wan ขาย $11.65 795 $14,654
9/18/2558 Flat B, Floor 15, Centreplace, Sheung Wan ขาย $11.65 795 $14,654
8/25/2558 Flat C, Floor 8, Centreplace, Sheung Wan ขาย $9.22 647 $14,250
8/20/2558 Flat B, Floor 21, Centreplace, Sheung Wan ขาย $12.30 795 $15,472
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม